Ziekten of plagen kunnen ook de professionele gebruiker van H. macrophylla treffen. Er zijn algemene ziekten en plagen, maar ook voor de teelt van hortensia kenmerkende. Voorkómen van ziekten en plagen is in de snijteelt de beste benadering, door een goede monitoring van het gewas en hygiënisch werken.
Gewasbescherming

 

 

Mochten er biologische of chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn om een ziekte of plaag te controleren, dan noemen wij op deze site geen merknamen of doseringen. Bedrijfsspecifieke omstandigheden en een continu veranderende regelgeving maken het noodzakelijk om hierover op uw bedrijf toegespitste adviezen te vragen.

Ziekten of plagen die een probleem kunnen vormen:

Dop, schild- en wolluizen.
Voorkomen en bestrijden:
1. Nieuwe teelt met schone stekken beginnen
2. Bestrijden met (specifieke) chemische middelen. Middelen spuiten of gieten op het gewas, ruimtebehandeling is niet effectief. Wissel middelen af, om resistentie te voorkomen, en herhaal de behandeling omdat deze plagen hardnekkig zijn.

Taxuskever / Lapsnuitkever.
Voorkomen en bestrijden:
1. Geen snoeihout tussen het gewas laten liggen.
2. Bestrijden door middel van aangieten van insectenparasitaire aaltjes of preventief door een op rijstkorrel geënte schimmel door het substraat te mengen.

Botrytis cinerea
Voorkomen en bestrijden:
1. Verwijderen van dood blad
2. Kaliumbemesting in tijd van knopvorming.
3. Het toepassen van specifieke spuitmiddelen.

Meeldauw, Phoma en Valse meeldauw
Voorkomen en bestrijden:
Tijdens de trek hoge, schommelende temperaturen en vocht trachten te voorkomen en de luchtvochtigheid laag houden (85% maximaal). Tracht condens op de bladeren te voorkomen en het gewas droog te houden door onderdoor water te geven.
Zwavel verdampen of spuiten met afwisselende middelen