Hydrangeakwekerij maakte een overzicht per soort van de mogelijkheden voor gebruik in het openbaar groen. Deze tabel hieronder suggereert vanuit de standplaatseisen of toepassingsmogelijkheden de keuze voor de juiste soort- of cultivar.
Standplaats en beheer

 

Standplaats en toepassing Hydrangea sortiment

 

Standplaats en toepassingHydrangea soortenBijzonderheden
Droge zandige grondpaniculata, arborescensmag niet extreem droog zijn
Vochtige tot natte grondmacrophylla, quercifolia, serratamacrophylla verdraagt ook wisselende grondwaterstanden
Kuststreekmacrophyllamet name: ‘Joseph Banks’, ‘Lanarth White’, ‘Tokyo’s Delight’, ‘Sea Foam’, ‘Sea Scape’,‘Mme E. Mouillière’, ‘Trebah Silver’
Verkeerswegen en Industrieterreinenpaniculatavooral cultivars met een open bloeiwijze als ‘Ammarin’ of ‘Kyushu’
Zonpaniculata, quercifolia, arborescens, macrophylla, serrata (in deze volgorde geschikt)voor macrophylla en serrata moet de grond voldoende vochthoudend zijn voor een zonnige standplaats
Schaduwanomala petiolaris, aspera,  involucrata, macrophylla, paniculata, serrataaspera ‘sargentiana’ en involucrata cv’s behoeven echt schaduw, veel andere soorten verdragen het goed
Vakbeplantingarborescens, macrophylla, paniculata, serrataserrata niet alle cultivars, met name grotere serrata cv’s als ‘Grayswood’ en ‘Bluebird’ zijn geschikt
Gevelbegroeiinganomalamet name anomala petolaris
Snijgroenmacrophylla, paniculatamet name hortensia en steriele vormen van paniculata
Solitairaspera, villosa, heteromallagrote struiken of kleine bomen, vaak voor halfschaduw

Specifieke kwaliteiten en mogelijkheden per soort

In volgorde van geschiktheid.

  • 1-     Hydrangea paniculata

Pluimhortensia’s zijn goed bestand tegen schralere en wat drogere grond en tolerant voor luchtverontreiniging, dus geschikt om aan te planten langs drukke verkeersknooppunten, op rotondes of industrieterreinen. Wel is het zo dat zelfs H. paniculata  beter groeit in grond met een wat hoger humusgehalte en een hoger waterbufferend vermogen.  H.paniculata verdraagt een standplaats in de volle zon of schaduw. De bloeirijkheid en bloemgrootte kan op een schaduwrijke plaats minder zijn. Een jaarlijks snoeironde in de winter geeft een rijke bloei met grote bloempluimen; met name het moderne sortiment staat dan ook ook stevig op de tak.

  • 2-     Hydrangea macrophylla

Verlangt een wat voedzamere en beter vochtbufferende standplaats. Daar staat tegenover dat deze soort veel cultivars telt, die goed zoutresistent en zeewindresistent zijn, met name de wit of lichtblauw/ lichtroze bloeiende macrophylla-cultivars als bijvoorbeeld ‘Seafoam’ en ‘Seascape’, ‘Trebah Silver’ en ‘Joseph Banks’. Een hoge dan wel wisselende grondwaterstand wordt redelijk verdragen. Een standplaats in de volle zon is op goed vochthoudende grond geen probleem, op wat drogere gronden is een licht beschaduwde standplaats een betere keus. De macrophylla houdt niet van jaarlijkse snoei; elke 5 jaar een rigoureuze verjongingssnoei in de winter is geen probleem. Het jaar na de snoei zal de bloeirijkheid sterk verminderen, daarna herstelt deze zich weer.

  • 3-     Hydrangea serrata

Deze groep kent een aantal schermbloemige cultivars die een waardevolle aanvulling vormen op het sortiment. Dit zijn overigens veelal hybride-cultivars van H. macrophylla en H. serrata. De standplaatseisen en het beheer zijn vergelijkbaar met die van H. macrophylla.

  • 4-     Hydrangea arborescens

Een sterke soort uit het oosten van de Verenigde Staten, die een relatief arme en wat drogere standplaats verdraagt. Zonder snoei wordt deze soort tot 1,5 meter hoog en ze is licht woekerend maar niet invasief. Met name de schermbloemige cultivars zijn zeer geschikt voor gebruik in de openbare ruimte. De soort maakt een natuurlijke indruk en kan dan ook anders ingezet worden dan de H. macrophylla die een wat meer gecultiveerd? beeld geeft. Snoei, ook verjongingssnoei, heeft deze soort niet echt nodig, al verdraagt ze het wel goed. De bloemen worden zonder snoei wel wat kleiner, maar de takken blijven beter staan. Dit geldt met name voor de bolbloemige cultivars van Hydrangea arborescens, zoals ‘Annabelle’.

  • 5-     Hydrangea anomala petiolaris

Toepasbaar als zelfhechtende klimmer, zelfs tot bloei komend op een noordmuur. Ook te gebruiken als vrijstaande plant of als bodembedekker. De plant kan zich vrijstaand overigens behoorlijk hoog opbouwen, tot wel ruim een meter.

  • 6-     Hydrangea heteromalla

Een groot wordende soort uit Oost Azië met ontwikkelingsmogelijkheden die vooralsnog weinig zijn onderzocht. Een aantal veelbelovende selecties worden op wat kleinere schaal toegepast, maar gebruik als kleine boom is nog onvoldoende geëvalueerd.

  • 7-     Hydrangea quercifolia

De eikblad-hortensia wordt op kleine schaal toegepast in de openbare ruimte. De kwetsbaarheid als jonge plant is lastig, door de gevoeligheid voor takbreuk in de eerste twee jaar. Deze soort is dan ook alleen bruikbaar in plantsoenen waarin betreding niet waarschijnlijk is. Zij verdraagt relatief droge grond en een standplaats in schaduw tot zon. Bij een erge droge standplaats zal de grond wel beter waterbufferend moeten zijn.

  • 8-     Hydrangea aspera en Hydrangea villosa

Deze vormen vrij flinke solitaire struiken met een voorkeur voor een standplaats in de halfschaduw in humusrijke grond. Ze verdragen snoei maar matig en verlangen dus ook de ruimte. In parken en plantsoenen kunnen het bijzondere blikvangers zijn, alleen al door het uiteindelijke formaat. Voor groepsbeplanting nauwelijks geschikt.