Onderzoek van het PPO naar de snoeimethode van Hydrangea macrophylla voor snijtak, bij vollegrondsteelt onder een schaduwhal leidt tot het volgende advies: vroege snoei in mei (week 18, alle takken toppen op 2 ogen ) geeft in dat jaar een goede gewasopbouw en leidt in het tweede jaar tot een oogst van tenminste 20 takken van meer dan 40 centimeter.
Snoeimethode
 
 
Andere snoeimethodes leverden een minder goed resultaat.
Teelt onder glas verhoogt de productie sterk, op een geoptimaliseerd substraat. Dan is een oogst van 25 tot 40 takken met een lengte van 40 tot 75 centimeter jaarlijks haalbaar. Dit vergt wel een beduidend grotere startinvestering.
Alleen in het startjaar van de teelt moet rekening worden gehouden met minder en kortere takken. Elk jaar een vijfde deel van de planten vervangen is daarom is een veelgebruikt systeem.
Voor de vollegrondsteelt onder een schaduwhal zijn niet exact dezelfde soorten geschikt als voor de teelt onder glas. Witbloeiende cultivars lopen bij buitenteelt behoorlijk veel risico op het smetten van de bloemen. Alleen de cultivar ‘Ave Maria’ lijkt hiervoor ongevoelig te zijn.
Andere mogelijke problemen bij de buitenteelt onder een schaduwhal zijn: een te korte taklengte (‘Bodensee’) of een te slap gewas (‘Madame Emile Mouillière’). Bij een meer gecontroleerde teelt onder glas kan dit volstrekt anders liggen.