H. macrophylla behoeft voor het doorbreken van de knoprust een koudeperiode. De gewenste temperatuur en duur kan van cultivar tot cultivar verschillen. Duits onderzoek uit 1996 geeft aan dat voor vrijwel alle cultivars een koudeperiode van tenminste 42 dagen of globaal 1000 uur bij een temperatuur van tussen de 3 en 5 graden oC voldoende is om de knoprust volledig te doorbreken.
Knoprust

 

Een kortere periode of een hogere temperatuur kan leiden tot minder lengtegroei en een bloemstand die dichter op het blad zit.
Het oude blad vormt tijdens de koudeperiode een belangrijke besmettingsbron voor Botrytis en dient dan ook zoveel mogelijk te worden verwijderd. Voldoende kalium in de voedingsoplossing in de periode van de knopvorming is bovendien van belang. Vaak is het zelfs met hygiënisch werken en een goede bemesting niet goed mogelijk om aantasting met Botrytis volledig te voorkomen. Er zijn verschillende spuitmiddelen voorhanden die dan ter ondersteuning kunnen worden ingezet. Een droge teelt, die Botrytis zou kunnen onderdrukken, maakt de planten weer gevoeliger voor meeldauw.