Voor het blauwverkleuren van Hydrangea macrophylla is het van belang dat de plant de kleurstof delphinidine-glycoside bevat. Alleen de roze cultivars hebben dit pigment en de verschillen per cultivar zijn groot. Er zijn dan ook meer geschikte cultivars voor blauwkleuring. De blauwkleuring ontstaat onder invloed van opneembaar aluminium, bij voorkeur aluminiumsulfaat.
Blauwkleuring

 

Dit verdient de voorkeur boven kali-aluin of ammoniakaluin, vanwege het hogere gehalte aan aluminium in aluminiumsulfaat en de daarmee samenhangende veel lagere zoutbelasting. Het substraat dient een pH te hebben tussen de 4.3 en 4.5. Een lagere pH leidt tot wortelbeschadiging, een hogere pH vermindert de blauwkleuring. Overigens heeft aluminiumsulfaat een pH-verlagende werking. Meestal wordt daarom aan het begin van de trek een pH van het substraat van 4.8 tot 5.0 als ideaal gezien. Een oplossing van (3%) (3.0 g aluminiumsulfaat per liter water) is in principe voldoende, al kan een oplossing van 4.5% voor minder gemakkelijk blauw verkleurende cultivars wenselijk zijn.
De dosering per plant is afhankelijk van het formaat van de plant of de potmaat bij de teelt. In principe moet met een vijftal behandelingen met 4.5 tot 6.9 g per plant worden volstaan. Bij het gebruik van zacht regenwater kan de oplossing van aluminiumsulfaat te sterk verzurend gaan werken. Een oplossing met een pH van 4.0 tot 4.5 is ideaal. Een teeltwijze waarin een duidelijke kouval wordt ingelast bevordert de blauwkleuring.
Op dit moment is er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat per cultivar de ideale aluminiumgift voor een optimale blauwverkleuring aangeeft. De hierboven beschreven bandbreedte is een uitgangspunt voor het zoeken naar de optimale waarde, passend bij bedrijfsspecifieke omstandigheden en soortkeuze.

 

Cultivars of rassen die gemakkelijk blauw kleuren.

1.    Ayesha

2.    Blauer Zwerg

3.    Bodensee

4.    Bela

5.    Elbtal

6.    Enziandom

7.    Frillibet

8.    Générale Vicomtesse de Vibraye

9.    Homigo Hovaria

10  Hopaline Hovaria

11  Joseph Banks

12  Madame Faustin Travaillon

12  Marechal Foch

14  Otaksa

15  Paris

16  Queen Elizabeth

17  Renate Steiniger

18  Superbowl

19  Trebah Silver