Standplaats en beheer
Hydrangeakwekerij maakte een overzicht per soort van de mogelijkheden voor gebruik in het openbaar groen. Deze tabel suggereert vanuit de standplaatseisen of toepassingsmogelijkheden de keuze voor de juiste soort- of cultivar.