Ons Hydrangea sortiment
Hydrangeakwekerij.nl heeft een uitgebreid sortiment aan Hydrangeasoorten en -cultivars die zich bij uitstek lenen voor gebruik in de openbare ruimte en grotere groepen.
Wij baseren ons daarbij op het sortimentsonderzoek Hydrangea macrophylla en serrata door het PPO Bomen van 1990 tot 2003, zoals gepubliceerd in Dendroflora 40 (2003). De Eurotrial Hydrangea paniculata, een breed Europees opgezet sortimentsonderzoek, beproefde de verschillende cultivars op verschillende grondsoorten in een aantal landen.

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Dendroflora 44 (2007). Twee tabellen presenteren een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Over cultivars of rassen in de Nederlandse Planten Collectie Hydrangea, die niet meeliepen in deze onderzoeken, voegen wij vanuit eigen waarnemingen en literatuuronderzoek specifieke informatie toe over tolerantie voor bijzondere omstandigheden, zoals zout of luchtverontreiniging.