Ons sortiment Hydrangea
Hydrangeakwekerij.nl biedt een ongekend groot aanbod van hortensia’s voor de snijteelt. De teelt van hortensia als snijtak is een sterk groeiende markt met goede kansen voor de teler. Het spectrum van geschikte rassen is groter dan het nu gangbare aanbod.
Onze selectie van vrij verhandelbare rassen of cultivars baseren wij op :
Ervaring met het ras in de Nederlandse snijteelt
Aanvoer op de Nederlandse veilingen in 2008
Onderzoek naar snijhortensia van het PPO, met name Van de Wiel 2003
Buitenlandse literatuur over de teelt
Kleinschalige tests en onze ervaring in de productie van uitgangsmateriaal.

Alle rassen die wij aanbieden zijn vrij verhandelbaar: een belangrijk voordeel voor u, als teler. Geen klantenbinding dus, door kwekersrechtelijke of merkenrechtelijke bescherming van rassen. Wij bieden een zeer ruim spectrum, waaronder ook rassen waarvan de aanvoer op de veiling op dit moment nauwelijks voorkomt.

Vanzelfsprekend kunnen wij niet garanderen dat u met onze informatie en ons uitgangsmateriaal automatisch een zeer succesvolle teelt kunt opzetten, maar laten we eerlijk zijn: dat kan niemand. Wij bieden u wel alle hulpmiddelen om dit mogelijk te maken. Uw eigen vakmanschap zal dan de rest moeten doen. Ons sortiment vindt u in onze webwinkel op deze site als alfabetische opsomming, maar u kunt ook zoeken op zes bloemkleurgroepen.